Command disabled: diff

Toto je starší verze dokumentu!


V hlavní roli Řeka (Tomáš)

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost II
Autoři Tomáš Kratochvíl, Jana Prokešová, Aleš Pilgr
Počet uvádějících 3
Čas na realizaci 75 minut
Čas na přípravu 30 minut
Prostředí u řeky
Rozdělení Týmy po 2 až 3 lidech

Cíle

Účastníci si vyzkouší natáčení v náročném terénu bez jakýchkoli instrukcí, čili ve vlastní režii.

Sdělení

Pokud se rozhodneme zprostředkovat realitu ostatním pomocí audiovizuálního média, klade to velké požadavky na naši kreativitu, cílevědomost a vytrvalost, na naše technické dovednosti a znalosti i na naši fyzičku.

Metody

Výčet metod oddělených čárkou z Metody a formy.

Metody a formy Tento odkaz dne ponechejte odstraňte pouze tuto poznámku.

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • porozuměním instrukcí, komunikací v týmech a s lektorem.
 • Schopnost práce s digitálními technologiemi je rozvíjena:
  • prací s digitálními technologiemi
 • Manuální zručnost je rozvíjena:
  • prací se stativy, pohybem ve svahu, v řece,
  • snahou o zachycení co nejlepšího záběru.
 • Schopnost učit se je rozvíjena:
  • přípravou materiálu vhodného pro střih.

Forma a popis realizace

Lektor rozdá účastníkům techniku na natáčení a přivede je na vhodné místo. Řekne zadání a pak je k dispozici radou a pomocí, případně inspirací.

Obsah

Lektor rozdá účastníkům natáčecí techniku a přivede je na místo u řeky v přírodě. Přesvědčí se, že každý má funkční a vyhovující kameru či fotoaparát. Ti, kdo potřebují, mají k dispozici stativ. Na místě je i speciální technika (např. kamera pod vodu, USB mikroskop, termokamera…). Lektor prozradí zadání: natočit krátké video, které účastníci odpoledne sestříhají a večer zveřejní na síti. Kraetivitě a žánrům se meze nekladou. Účastníci se poté rozptýlí po terénu a každý sám, případně ve dvojicích, se věnují natáčení. Lektor radí a pomáhá, případně bezradným nabízí vlastní scénáře.

Metodika uvedení

Příprava

Je třeba předem najít vhodné místo. Ideální je příroda, les, nerovný terén a řeka. Technika musí být předem zkontrolována – nabité baterie, místo na kartách, destičky ve stativech. K dispozici by měly být také rybářské holínky pro ty, kteří se rozhodnou vydat do proudu. Neškodí navrhnout účastníkům aby si s sebou pro jistotu vzali náhradní oblečení.

Realizace

Každý účastník by měl dostat takovou kameru či fotoaparát (a stativ), která mu vyhovuje. Místo volíme v lese u řeky z toho důvodu, aby se účastníci ocitli tam, kde se člověk běžně nepohybuje. Příroda a voda poskytují jednak malebnost, faunu a flóru, jednak výzvu, adrenalin a atmosféru nabádající k překonání sama sebe, pořízení záběrů jaké jen tak někdo nepořídí. Nevýhodou je, že účastníci stráví hodně času lezením na různá místa, balancováním na kamenech a převlékáním do suchých šatů, než se dostanou k samotnému natáčení. Zkušenost ukázala, že technika je paradoxně v bezpečí – všichni si uvědomují zodpovědnost a namočí raději sebe než kameru. Lektor musí být obojživelný a připravený přijmout jakoukoli výzvu, kterou mu účastníci předestřou. Námětů k natáčení se nabízí celá řada. Zde několik ukázek vycházejících ze zkušenosti: lyrické záběry na přírodu, které se ve střižně podbarví hudbou a vznikne relaxační video. Krátký přírodovědný film s postsynchronním komentářem. Reportáž o studentech natáčejících videa v řece. Investigace o odpadcích a znečištění řeky. Veselé video dělající si legraci z lektorů.

Uzavření

K uzavření a zpětné vazbě dojde až po sestříhání videí. Při odchodu z místa je třeba soustředit se hlavně na to, aby se nezapomnělo na techniku nebo nějakého účastníka.

Poznámky

Účastníci by měli mít možnost pracovat samostatně, každý s vlastní nahrávací technikou. Někteří však sami zvolí metodu spolupráce, například když jeden z nich bude vystupovat před kamerou.

Lektor v tomto nechává úplnou svobodu. Lektor funguje jako dramaturg v terénu – radí a pomáhá tam kde je třeba. Musí být připraven pohybovat se po souši i ve vodě. Někteří účastníci jsou tváří v tvář práci bez zadání bezradní, projevuje se jakási závrť ze svobody. Zde musí lektror vystupovat jako inspirátor a leckdy musí přímo na místě nabídnout účastníkům scénář jejich budoucího videa.

Odkazy

Odkazy na zdroje informací, ze kterých je možné čerpat pro hlubší pochopení tématu.

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis

Zde můžete uvést případná specifika při přípravě materiálu, na co si u něj dát pozor nebo tipy při práci s ním.

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce %Aktivita nemá přílohy.% nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0