Command disabled: diff

Točím vše co létá, leze, utíká

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost II
Psychická náročnost II
Autor Patrik Král
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 60 minut
Čas na přípravu pouze příchod na místo
Prostředí Les, louka
Rozdělení účastníci každý sám za sebe

Cíle

 • Účastník pozná, že i uprostřed města lze nalézt pestrý a druhově rozmanitý život.
 • Účastník se naučí vnímat přírodu kolem sebe.
 • Účastník odchytí rozmanité formy života pro pozdější určování.

Sdělení

Každé místo kolem sebe ukrývá mnoho druhů živočichů a rostlin.

Metody

Pozorování, odchyt, práce s pinzetou a exhaustorem. Exhaustor je zařízení (průhledná nádobka), do které je odchytáván hmyz. Pracuje na stejném principu jako vysavač prachu, který se používá v domácnosti. Je velmi jednoduchý. Vsuneme-li konec hadičky do úst a nasajeme vzduch, nastane uvnitř exhaustoru, tvořeného skleněnou trubicí, podtlak, který se projeví tak, že přední skleněná trubička do sebe prudce nasává veškeré drobné předměty, které jsou v její blízkosti. Drobný hmyz je stržen proudem vzduchu a vlétne do silnostěnné skleněné trubice, kde se shromažďuje, a nemůže z trubice uniknout.

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • aktivní komunikací mezi účastníky ve skupině
  • odbornou komunikací mezi vedoucím a účastníkem kurzu
 • Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • spočítáním počtu nasbíraných druhů za daný časový úsek
  • použitím nástrojů k efektivnímu odchytu různých druhů živočichů a rostlin
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • uvědoměním si pestrosti života v městském prostředí
  • uvědoměním si, jak rozmanitý je život kolem nás

Forma a popis realizace

Vycházka do blízkého okolí, kde účastníci pozorují a sbírají drobné živočichy a rostliny k pozdějšímu pozorování.

Obsah

 • účastníci jsou přivedeni na místo sběru materiálu
 • rozejdou se do okolí
 • snaží se zpozorovat a odchytit co nejpestřejší množství druhů živočichů, rostlin, či hub do přinesených kelímků.

Metodika uvedení

Příprava

Několik dní před samotnou návštěvou je nutné projít vybranou lokalitu. Seznámit se s terénem a druhy, které se zde vyskytují. Pro každého účastníka je potřeba přichystat pinzety, kelímky od řeckého jogurtu, 2-3 exhaustory a rýčky. Vhodná je jakákoliv lokalita s neposečenou trávou, ideálně v blízkosti vzrostlých stromů, keřů případně obnaženého půdního podkladu. Nevhodné lokality jsou zastavěné s minimem ploch pro přirozený výskyt živočichů.

Realizace

Na určené lokalitě upozorníme na rozmanitost a krásu přírody kolem sebe. Vysvětlíme práci s exhaustorem, rýčkem a pinzetou. Exhaustor a rýček bude k dispozici pro zájemce na určeném místě, kde si jej účastníci mohou průběžně zapůjčovat. Dále seznámíme účastníky s tím, že sezbírané druhy živočichů nebudeme usmrcovat a po odpoledním pozorování budou vypuštěny zpět do přírody. Během samotného sběru se lektoři aktivně pohybují od jednoho účastníka k druhému a pomáhají s odchytem a hledáním zajímavých forem života parktickými ukázkami práce s pinzetou i exhaustorem. Pomáhají i se samotným výběrem zajímavých druhů živočichů či rostlin, které budou dobře pozorovatelné a názorné pod mikroskopem.

Uzavření

Na závěr dohlédneme, abychom na místě nic nenechali, zkontrolujeme všechny pomůcky, každý účastník spočítá ulovené druhy, krátce zhodnotíme činnost a vrátíme se zpět.

Poznámky

Metodický důvod aktivity

 • aktivita je zařazena kvůli nasbírání materiálu pro pozdější pozorování

Variantní podoby aktivity

 • pokud je velmi špatné počasí, je možné rozmístit dopředu sesbíraný materiál po budově

Uvedení jednotlivých částí programu

 • vysvětlení práce s pinzetou, exhaustorem
 • zbývající lektoři pomáhají během aktivity
 • účastníci pracují samostatně

Odkazy

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
kelímky od řeckého jogurtu pro každého účastníka pro sběr materiálu
pinzety pro každého účastníka pro sběr materiálu
exhaustor 2-3 na celou skupinu pro sběr materiálu
rýček 2-3 na celou skupinu pro sběr půdních organismů
lupa pro každého účastníka pro sběr materiálu

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0