Command disabled: diff

Mé oko čočky má - biologie

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost I
Psychická náročnost II
Autor Patrik Král
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 90 minut
Čas na přípravu 60 minut
Prostředí laboratoř
Rozdělení účastníci každý sám za sebe

Cíle

 • účastník se naučí pracovat s mikroskopem
 • účastník se naučí používat stereomikroskop
 • účastník se pokusí určit nasbírané druhy
 • účastník bude pozorovat detaily ve stavbě nasbíraného materiálu
 • účastník se naučí fotit a natáčet pozorovaný materiál

Sdělení

Pod mikroskopem objevíme zcela jiný svět, který je pouhým okem neviditelný.

Metody

 • práce s mikroskopem
 • práce se stereomikroskopem
 • práce s textem - odbornými klíči
 • práce s tabletem

Metody a formy

Klíčové kompetence

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • aktivní komunikací mezi účastníky v laboratoři
  • odbornou komunikací mezi vedoucím a účastníkem kurzu
 • Základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
  • osvojením si práce s mikroskopickou technikou
  • osvojením si práce s tabletem
 • Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny
  • uvědoměním si že život je pestřejší, než se na první pohled zdá
  • uvědoměním si, jak rozmanitý je život kolem nás
 • Smysl pro iniciativu a podnikavost je rozvíjen:
  • navrhováním vlastního seznamu detailů k pozorování
  • vyhledáváním informací v odborné literatuře

Forma a popis realizace

Série pozorování nasbíraného i předem připraveného materiálu pomocí mikroskopu a stereomikroskopu. Pozorovaný materiál je focen a natáčen na tablet pro pozdější použití (popis v sekci Mé oko čočky má - film).

Obsah

 • lektor vysvětlí účastníkům rozdíl mezi stereomikroskopem a mikroskopem
 • dále se seznámíme se stavbou, principem a prací s mikroskopem a stereomikroskopem
 • účastníci si oba přístroje prohlédnou a vyzkouší jednotlivé mechanismy fungování
 • každý účastník se snaží pomocí literatury nebo internetu klasifikovat sledovaný organismus
 • účastníci samostatně pozorují, fotí a natáčí detaily sledovaných objektů

Metodika uvedení

Příprava

Dostatečně dopředu je nutná příprava laboratoře. Je potřeba ke každému místu připravit stereomikroskop a mikroskop. Dále podložní a krycí sklíčka, pinzetu, kádinku s vodou, Petriho misku, nůžky, preparační jehlu. Připravit počítač napojený na internet, pokud je k dispozici mikroskop s kamerou, propojit jej s dataprojektorem. Na stůl rozložit určovací klíče a předem nasbíraný či připravený materiál určený k mikroskopování. Příprava videotechniky v kapitole Mé oko čočky má - film.

Realizace

Během vysvětlování rozdílu mezi stereomikroskopem a mikroskopem, a seznamování se se stavbou, principem a prací s přístroji, lektor názorně předvádí a kontroluje, zda všichni účastníci všechno pochopili a naučili používat. Posléze účastníci samostatně pozorují detaily sledovaných objektů, odbíhají pro libovolný materiál, vyměňují si jej, upozorňují ostatní na pozoruhodnosti, doporučují své vzorky ostatním. Snaží se určit a pojmenovat sledovaný materiál. Lektor aktivně pobíhá od jednoho účastníka k druhému a pomáhá mu s určením a manipulací s technikou. Na tuto aktivitu volně navazuje natáčení vzorků na tablety za instruktáže filmového speciality. Viz. Mé oko čočky má - film

Uzavření

Na závěr krátce zhodnotíme práci, upozorníme a vyzdvihneme nejzajímavější vzorky, uklidíme laboratoř, umyjeme laboratorní pomůcky a sklo, živý materiál vypustíme do volné přírody.

Poznámky

Metodický důvod aktivity

 • aktivita je zařazena kvůli pozorování a klasifikaci nasbíraného materiál

Variantní podoby aktivity

 • je vhodné mít dostatek předem nasbíraného materiálu pro zpestření a ozvláštnění pozorování

Uvedení jednotlivých částí programu

 • je potřeba účastníkům aktivitu dobře vysvětlit
 • zbývající lektoři pomáhají během aktivity
 • účastníci pracují samostatně

Odkazy

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
stereomikroskop 1 na 2 účastníky vhodný pro volně se pohybující druhy
mikroskop 1 na 2 účastníky vhodný pro pozorování buněk, tenkých řezů
mikrosada pro každého účastníka sklíčka, pinzety, Petriho misky, nůžky, kádinka s vodou
určovací klíče stačí vždy jeden titul na skupinu pomáhat s použitím

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0