Command disabled: diff

Mé oko čočky má - film

Účastníků 8-15
Fyzická náročnost I
Psychická náročnost II
Autor/ři Tomáš Kratochvíl
Počet uvádějících 1
Čas na realizaci 60 minut
Čas na přípravu .. minut
Prostředí labaratoř
Rozdělení účastníci každý sám za sebe

Cíle

Účastník si vyzkouší kombinaci práce s mikroskopem a se zařízením nahrávajícím video.

Sdělení

Lze natočit pěkný záběr z mikroskopu pomocí tabletu. Chce to jen soustředění, jemnou práci a vybrání vhodného vzorku.

Metody

Pozorování

Metody a formy

Klíčové kompetence

Účastníci si osvojí svatou trpělivost při hledání správného úhlu aby bylo v okuláru skrz tablet něco vidět.

 • Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
  • pochopením instrukcí, jak správně pracovat s tablety při natáčení záběrů z mikroskopu.
 • Schopnost práce s digitálními technologiemi je rozvíjena:
  • natáčením přes tablet a seznámení se s jeho specifiky, výhodami a nevýhodami.
 • Schopnost učit se je rozvíjena:
  • trpělivým natáčením záběrů.
 • Smysl pro iniciativu a podnikavost je rozvíjena:
  • samostatným hledáním vzorků, experimentováním.

Forma a popis realizace

Nejdřív lektor přes biologii vysvětlí jak se používají mikroskopy a preparáty(viz aktivita:Mé oko čočky má - biologie). Na to přímo navazuje filmový specialista. Vysvětlí účastníkům jak natáčet obraz z mikroskopu na tablety. Následuje samostatná práce, kterou koordinuje filmový specialista společně s biologem.

Obsah

Lektor filmař ukáže jak přiložit čočku tabletu k okuláru mikroskopu. Nabídne také možnost filmovat ze stativu. Obě možnosti – z ruky i ze stativu – mají svá pro a proti. Z ruky může kameraman snáz reagovat na pohyby okuláru způsobené ostřením, při určité zručnosti a notné dávce citu lze pořídit záběry, jež mají hodnotu svým životem, tím jak dýchají a připomínají experimentální tvorbu nebo flmy z časů počátku kinematografie. Pomocí stativu lze dosáhnout stabilního dlouhotrvajícího záběru, ale než se to povede, je potřeba jemné trpělivosti, které je zpravidla schopen jen lektor sám.

Metodika uvedení

Příprava

K přípravě stačí mít odpovídající počet nahrávacích zařízení a laboratoř s mikroskopy. Zařízení není třeba kontrolovat, pokud bezprostředně předtím proběhla výuka základů natáčení a všechno bylo ok

Realizace

Poté, co účastníci dostanou výklad o používání obyčejných i stereo – mikroskopů a poté, co si to sami vyzkouší, přichází lektor přes film, aby jim předestřel možnost natáčet makro svět. Natáčet lze buď z ruky, anebo ze stativu. Účastníci si vyzkouší obojí.

Při tomto workshopu lektor zdůrazňuje, že krom estetických hodnot je třeba držet v mysli taky informační hodnotu, a že tedy zobrazovaný materiál (hmyz, květiny atd.) je dobré určit a vyrešeršovat k němu nějaké zajímavé informace, které by bylo možné citovat ve výsledném tvaru.

Uzavření

Program je uzavřen vypršením časové dotace. Účastníci pokračují v práci s natočeným materiálem v aktivitě Jsi Master střih

Poznámky

Zkušenost je taková, že účastníci se zcela zaseknou na natáčení výjevů z mikroskopu, a ani po opakovaném lektorově nabádání si nenajdou žádné informace k zobrazovanému objektu. Nevadí! Pro účel základů práce s videem stačí, že byl pořízen materiál, který se formou i obsahem výrazně liší od materiálu z předešlého workshopu. Cenu záběrů z mikroskopů pochopí studenti vzápětí ve střižně.

Odkazy

Pomůcky a materiál

Položka Počet Popis
Tablet 10-15 Nabité tablety s nainstalovaným programem KineMaster

Přílohy

Aktivita nemá přílohy.

V značce %Aktivita nemá přílohy.% nahraďte za 0.0 čísloprogramu.čísloaktivity

Pokud je něco specifického ohledně příloh, zde je pro to prostor.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0