Obecná žádost o pozici

V případě, že máte zájem u nás pracovat, ale není právě otevřené výběrové řízení na pozici, o kterou byste měli zájem, odešlete svou přihlášku skrze tento formulář, děkujeme.

Do motivačního dopisu je též vhodné uvést o jakou pozici a druh spolupráce byste měli zájem a jaké jsou vaše časové možnosti.

Obecné 2023, otevřeno do 31. 12. 2023 24:00
Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Níže zadejte soubory s životopisem a motivačním dopisem. Povoleny jsou pouze formáty PDF, DOC, DOCX, ODT. Každý soubor smí mít maximální velikost 2048 kB.
Životopis
Motivační dopis
Pozice

Uděluji tímto souhlas provozovateli VIDA! science centra společnosti Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 554/12, 60300 Brno, IČ: 29319498, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1779 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, údaje běžně se vyskytující v životopisech a motivačních dopisech.

Výše vyjmenované osobní údaje je možné zpracovávat na základě tohoto uděleného souhlasu a je nutné je zpracovávat pouze pro účely výběrového řízení na zaměstnance Moravian Science Centra Brno, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, do kterého se odesláním tohoto formuláře hlásím. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány pod dobu 1 roku.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje instituce info@vida.cz nebo Křížkovského 554/12, 603 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně i další poskytovatele zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současnosti instituce nevyužívá.

Beru tímto na vědomí, že podle Nařízení mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě eviduje a zpracovává,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpět na Volná místa.

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0